جوایز مسابقه استراتژی فارکس

کل جوایز25000$ بین 10 برنده هر ماه پخش می شود:

1st place

6000$

2nd place

3500$

3rd place

2500$

4th place

2000$

به منظور واجد شرایط بودن برای باز کردن حساب و دریافت جایزه سه نفر برتراز برندگان درخواست می شود تا دریک برنامه تلویزیونی شبکه دوکاسکپی شرکت کنند تلویزیون روابط عمومی .کاربران فرصت ارائه استراتژی های معاملاتی را دارند و اصولی که باعث شد تا انها برنده شوند، همچنین شرکت در بحث های مرتبط با فارکس / اقتصاد / روانشناسی معاملاتی و غیره.

ضبط این برنامه بعد از گذشت یک ماه از پایان مسابقه انجام می گیرد. نمایندگان دوکاسکپی با شرکت کننده تماس خواهند گرفت و زمان دیدار را تعیین می کنند.

تنها دستگاه مورد نیاز برای شرکت در پخش، یک میکروفون و وب است. پخش به زبان انگلیسی برگزار می شود

جوایز نقدی پس از اعلام ارزیابی کارشناس دوکاسکپی به سی معامله گر برتر تعلق می گیرد. همه جوایز در قالب یک حساب واقعی با دوکاسکپی واریز می شوند. برندگان مقدار جایزه نقدی را از حساب خود تنها پس از ایجاد گردش مالی مورد نیاز می توانند بر داشت کنند.